Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Main Content

Space Availability

Kütüphane Grup Çalışma Odası Rezervasyon Sistemi

​Library Group Study Rooms Booking System

  • Grup çalışma odalarına sadece geçerli Şehir mail adresine sahip İstanbul Şehir Üniversitesi  mensupları rezervasyon yapabilir.
  • Only current İstanbul Şehir University members with a valid Şehir email adress may reserve rooms for group study.
  • Grup çalışma odaları kullanımı için en az 3 kişi, en fazla 8 kişi olmalıdır.
  • A group should consist of at least 3, maximum 8 students.
  • Odayı kullanacak kişilerin bilgileri rezervasyon sırasında doğru olarak girilmelidir.
  • Users who will use the room should enter their information correctly.
  • Bir grup günde 1 kere en fazla 2 saat süreyle çalışma odalarını kullanabilir.
  • A group can use the study rooms for a maximum of 2 hours per day.
  • Grup çalışma odalarına aynı gün ve bir sonraki gün için rezervasyon yapılaiblir.
  • Group study rooms can be booked on the same day and for the next day.

   Available    Your Booking    Unavailable/Padding